Sytuacje problematyczne:

 

Sytuacja "miedzyczasu"

Diagram 1

Diagram 2

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

8

           

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

8

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

7

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

7

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

c_pion_na_b.gif (796 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

6

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

6

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

5

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

5

c_pion_na_b.gif (796 bytes)

b_pion_na_c.gif (757 bytes)

st_na_b_dol.gif (2693 bytes)

b_pion_na_c.gif (757 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

4

c_pion_na_b.gif (796 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

b_pion_na_c.gif (757 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

4

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

3

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

3

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

2

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

2

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

1

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

1

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

 

"Promocja" kameleona.

st_na_b_l.gif (2686 bytes)

st_na_c_le.gif (2136 bytes)

b_goniec_na_b.gif (4427 bytes)

st_na_c_pr.gif (2143 bytes)

st_na_b_pr.gif (2700 bytes)

st_na_c_pr.gif (2143 bytes)

st_na_b_pr.gif (2700 bytes)

st_na_c_pr.gif (2143 bytes)

8

s_n_c_d_l.gif (2429 bytes)

c_pion_na_b.gif (796 bytes)

st_na_c_d.gif (2148 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

s_n_c_d_p.gif (2435 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

7

s_n_b_d_l.gif (2619 bytes)

s_n_c_d_l.gif (2429 bytes)

st_na_b_d.gif (2693 bytes)

s_n_c_d_p.gif (2435 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

6

c.gif (659 bytes)

s_n_b_d_l.gif (2619 bytes)

st_na_c_d.gif (2148 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

c.gif (659 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

5

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

st_na_b_d.gif (2693 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

c.gif (659 bytes)

4

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

st_na_c_d.gif (2148 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

s_n_b_d_p.gif (2627 bytes)

3

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

st_na_b_d.gif (2693 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

2

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

st_na_c_d.gif (2148 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

c.gif (659 bytes)

b.gif (661 bytes)

1

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

Szachy australijskie