Komendy

/msg nick prywatna wiadomosc
/query nick prywatna wiadomosc (otwiera okno rozmowy)
/amsg wiadomosc wysyla wiadomosc do wszystkich otwartych kanalow
/me wiadomosc opisuje czynnosc
/ame wiadomosc opisuje czynnosc na wszystkich kanalach otwartych jednoczesnie
/join nazwa kanalu wejscie na kanal
/part nazwa kanalu wyjscie z kanalu
/partall wiadomosc wyjscie z wszystkich, mozena przy wychodzeniu zostawic wiadomosc
/leave nazwa kanalu wyjscie z kanalu
/quit koniec sesji
/disconnect rozlacza z serverem
/exit wyjscie z programu
/nick nowy nick zmiana ksywy
/who nick informacja o uzytkowniku
/whois nick bardziej rozbudowane
/dns nick wyswietla IP
/topic nowy topic zmiana topica
/kick wykopanie z kanalu
 

/ban [-uN] [#kanal] <ksywa> [typ]

Banuje osobe na kanale. Uzycie opcji -u umozliwia automatyczne odbanowanie po czasie N sekund. Typ Opis
1 *!*uzytkownik@host.domena
2 *!*@host.domena
3 *!*uzytkownik@*.domena
4 *!*@*.domena
5 nick!uzytkownik@host.domena
6 nick!*uzytkownik@host.domena
7 nick!*@host.domena
8 nick!*uzytkownik@*.domena
9 nick!*@*.domena
10 *!uzytkownik@host.domena
 

 


/close [-cfgmsi] [nick1] ... [nickn]
 

Zamyka wszystkie okna uzytkownika. Parametr okresla typ okna.

Typ Opis
c chat
f fserve
g get
m okno z wiadomosciami prywatnymi
s send
i nieaktualne okno DCC
/closemsg okno_prywatne

Zamyka okno z prywatna rozmowa.
/invite zaproszenie na kanal
/list wyswietla liste kanalow
/clear nazwa okna czysci bufor okna. Jesli nie podamy nazwy okna to domyslne bedzie okno aktualne.
/help nazwa polecenia pomoc
/ignore nick ignoruje wybranego osobnika
/load nazwa skryptu ladowanie skryptu
/names wyswietla liste osob z danego kanalu
/away wiadomosc informuje innych ,ze nas niema przy komputerze
/dcc send <nick> [plik1] ... [plikn]

oozwala przeslac plik do innego uzytkownika. Jezeli plik nie znajduje sie w katalogu mIRCa, musimy podac cala sciezke dostepu.
/fsend [on/off] Opcja fast send
/finger nick/adres>  
/flood [on/off/clear] <iloscbajtow> <maxlini> <maxwiadomosci> <czasignorowania>
wlacza lub wylacza ochrone przed floodowaniem (wyswietlenie kilku lini w szybkim odstepie czasowym

/font


otwiera okno dialogowe z czcionkami (Alt + k) dla aktualnego okna (orginalna czcionka to Fixedsys)
/ctcp nick finger wyswietla e-mail
version wyswietla rodzaj klijeta irca
time wyswietla czas
date wyswietla date
/MODE #channel/nickname [[+|-]modechars [parameters]]
Opcje kanalu Opis
o nadanie opa
i wejscie na kanal tylko z zaproszeniem
m (banowanie) niedopuszczenie osoby do kanalu
l prawo glosu dla operatorow i osob upowaznionych przez +v
b ustawienie max. liczby osob na kanale
k wejscie na kanal tylko dla znajacych haslo